Chi tiết sản phẩm

LY SỨ 005

Chất liệu: Gốm sứ

Chế tác: In nội dung quảng cáo