Chi tiết sản phẩm

LY SỨ 004

Chất liệu: Gốm sứ

Chế tác: In nội dung quảng cáo