Chi tiết sản phẩm

LY SỨ 002

Chất liệu: gốm sứ

Chế tác: In nội dung quảng cáo