Chi tiết sản phẩm

Dù gấp 2 tay cầm gỗ R60 in logo OCB

Chất liệu: dù 2 ya